دختري از جنس سکوت

           این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس !                      تــــــــو بنویس ...

 

        از دلتنگی هایت از دردهایت، از حــــرف هایت ...


                  از هرچه دلت می گوید !                       بنویس برایـــــــــم...
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/03/20 | ساعت2:33 | نويسنده لیلی |باید بازیگر شوم ،
آرامش را بازی کنم …
باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم …
باز باید مواظب اشک هایم باشم …
باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم …برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/04/10 | ساعت23:38 | نويسنده لیلی |


دروغ میــگویـــی...!!!

 

  که دلـــت به بـــودنم خـــوش است...

 

 بـــود یا نبـــودم در رونـــد زنـــدگـــیت هیچ تـــاثیــــری ندارد...

 

 تـــو قلــــبت بــــرای هـــمــه زد جــــز مـــــن


...


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ جمعه 1392/03/31 | ساعت23:6 | نويسنده لیلی |عجبــــ وفـــایـــی دآرد این دلتنگــــی…!
تنهـــــاش که میـــذآریـــی میــری تو جمـــع و کلّی میگـــی و میخنــــدی…
بعد کـــه از همه جـــدآ شدی از کـُنـــج تآریکـــی میآد بیرون
می ایستـــه بغـــل دستــتــــ …
دســتـــ گرمشـــو میذاره رو شونتــــ
بر میگـــرده در گوشــتـــ میگـــه:
خـــوبــی رفیـــق؟؟!!
بـــآزم خودمـــم و خـــودتــــ …mini23.gif


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ جمعه 1392/03/31 | ساعت22:58 | نويسنده لیلی |دلم گرفته است
دلم گرفته است
به ایوان می روم و انگشتانم را
بر پوست کشیده ی شب می کشم
چراغ های رابطه تاریکند
چراغهای رابطه تاریکند
کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی استعکس عاشقانه دعا کردن


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ جمعه 1392/03/31 | ساعت22:10 | نويسنده لیلی |غمگينم...

همانند مرد هزار چهره كه ميگفت:

نميدونم چرا هي تو زندگيم نميشه...


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ چهارشنبه 1392/03/29 | ساعت17:31 | نويسنده لیلی |


من یک دخترم...

مرا پریشانی موهــــــآیت نـــــه !

مرا تـــه ریـــش خستـــه ات دیوانـــه میكند...برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ یکشنبه 1392/03/26 | ساعت14:32 | نويسنده لیلی |

صفحه اخر شناسنامه زیاد مهم نیست...

گاهی باید توی ایینه خوب نگاه کنی ببینی

هنوز زنده ای یا نه...


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ یکشنبه 1392/03/26 | ساعت13:47 | نويسنده لیلی |


اگر گفتم خداحافظ نه اینکه رفتنت سادست

نه اینکه میشه باور کرد 2باره آخر جادست

خداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رویاها

بدونی بی تو و با تو همینه رسم این دنیا!!برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ چهارشنبه 1392/03/22 | ساعت1:14 | نويسنده لیلی |


این روزهـا...

ته فنجـــانهــ ـــا ...

دنبال کمی صداقت میگردم

کیکهای نیم خورده را زیرو رو میکنم

شاید کمی مهــ ـربانی درش مانده باشد!

این روزها

شمعها هم...

نـــ ـــــور ندارند!

و مــ ــــــن تنهــ ــا...

روی آخرین صندلیه کافه...

میان دود سیگارم غرق میشوم...

غرق آرامشـــ ـــــــی که نیــست!!
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ چهارشنبه 1392/03/22 | ساعت1:11 | نويسنده لیلی |نــــوشـــــتم " قـــــم حــــا "
همـــــه بــــهـــم خنــــدیـدنـــد!!
گــــریــســـــتم
گفـــــتم بـــــه "غــــم هــــا " یــــم نخنــــدیـــد ،
کــــه هـــــــر جــــــــور بنــــويسم
درد دارد!!!
ازآخـــــــر بـــــه اول بخـــــوان تــــــا

مــــــــنِ ايـــــن روزهـــــــــا را بشنــــــــاســــــی!!!برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ سه شنبه 1392/03/21 | ساعت1:20 | نويسنده لیلی |آرامم..

کنار ِ بغض هایم

 که راه ِ گلو را بسته اند..

بین موج های ساحل

میخواهم در خیالــــم، نقش پاهایت را

به تصویر بکشم...برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/03/20 | ساعت1:47 | نويسنده لیلی |تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم

چشم مـےدوزم

زل مـے زنم…

انگشتم رآ بر لبآטּ زمیـטּ مے گذآرم:

” هــــیس…

!مـے خوآهم رد نفس هآیش بـﮧ گوش برسد…!”

امآ…!

گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے

دل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے کنم و

پرت مـے کنم سمت آسمآטּ!

دلوآپس تو مـے شوم کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ سکوت کرده ایـے

کـﮧ تو رآ نمـے شنوم...برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/03/20 | ساعت1:33 | نويسنده لیلی |


چـه کــار بــه حـرفـ ــــ مـردم دارم

زنـدگــی مـن همیــن استــ ــــ ...

شبـ ـــ کـه می شـود

روی تــختم دراز میــــــکشمـــ ...

عـاشقـانه ای مـی نـویســـم ...

خیـــره مـی شــوم بـه عکســتــ ـــــ

و بـا خـودم فکـر مـی کنـــم

مگــر مـی شــود تــو را دوستــ ـــ نـداشـتــ ـــــ ...!!


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/03/20 | ساعت0:42 | نويسنده لیلی |برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ جمعه 1392/03/10 | ساعت12:6 | نويسنده لیلی |عشقتـــ رآ پنهآטּ میڪنـے ڪـہ مرכآنگیتـــ פֿـכشـہ כـار نَشـوכ !اَפֿـمـ میڪنـے ڪــــہ مهربآنیَتـــ رآ پنهـــــآטּ ڪنے !مَـرآ " شُمــآ " פֿـَطآبـــ میڪُنے ڪِـہ هَوآیے نشَومـ !اَمـآ نمــیـכانـے !نمـیــכانے ڪـــہ چقَـכر ایــטּ هـآ بـہ تـو مـے آینـכ !

و مـَـטּ כیــوانـہ تـَر میشوَمـبرچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ جمعه 1392/03/10 | ساعت11:50 | نويسنده لیلی |دستگاه مشترك مورد نظر ،

از دست " دوستت دارم " های دروغ تو خاموش است ؛

لطفا دیگر تنهایش بگذار !


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ جمعه 1392/03/10 | ساعت11:47 | نويسنده لیلی |همیشه نمی توان زد به بی خیالی و گفت :

تنها آمَده اَم ؛ تنها می روم ....

یک وقت هایی ،شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای ....

کَم می آوری ..........

دل وامانده اَم  یک نَفَر را می خواهد......
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ چهارشنبه 1392/03/08 | ساعت1:3 | نويسنده لیلی |


می گویند:
با همه کس بوده است
عجب
هرزه ای است این
تنهایی........http://upload.iranvij.ir/images_dey91/18452026813428468154.gif


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ چهارشنبه 1392/03/08 | ساعت0:39 | نويسنده لیلی |
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ چهارشنبه 1392/03/08 | ساعت0:30 | نويسنده لیلی |ســــ ـــ ـــخت است...

سخت است درک کردن 

دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را 

خودش میـــ ــداند و دلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند 

بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...

... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس 

جز همان دختـــــ ـــــر  نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ...برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ چهارشنبه 1392/03/08 | ساعت0:12 | نويسنده لیلی |


دلـــــم یکـــــ کــوچـــهـ میخـــــواهَــــد

بـــے بــــن بَستــــــ . . .

و بــــارانـــے نَــــم نَــــم . . .
و یکـــــ خـــــدا ،
کـــهـ کَــمـــے بــــا ـهَــــم راه بــــرَویـــــم

هَـمـیـــن
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ سه شنبه 1392/03/07 | ساعت0:51 | نويسنده لیلی |

رژ لبــِ روی تهــ سیگارمـ را کــ می بینمـ،

بــ یاد اشکــ هایمــ رویــ گیتار می افتمــ و نا خودآگاه بــ رابطهــ یـــ ایندو فکر می کنمـ...

فکر می کنمــ و همیشه نتیجه اینستــ کـ سیگار را باید کشید تا مـُـــرد...


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ سه شنبه 1392/03/07 | ساعت0:40 | نويسنده لیلی |امروز معلم عشق گفت :

دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند !

مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند .

گفتم : من خودم را شکستم پس چرا به او نرسیدم ؟

لبخند تلخی زد و گفت :

شاید او هم به سوی خط دیگری شکسته باشد …....!!

 


برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ سه شنبه 1392/03/07 | ساعت0:2 | نويسنده لیلی |
جیزیم نیست

فقط

 راستش را بخواهی

دلم

برای با هم بودن های یواشکی مان لک زده است ..........
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06 | ساعت23:58 | نويسنده لیلی |


بازی تمام شد رفیق.... توبردی....


حالا نقاب را بردار بگذار ببینم ....


زندگی را به چه کسی باختم...
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06 | ساعت2:58 | نويسنده لیلی |مـَن که میـدانــَم،

از یـآد خواهـَم رفــت

پیــر میشـوم و فـرامـوش میکـُنــَم خـــودَم را...

مـَن مـُدت هـآســت

که مــُرده ام!

عیــسی را خبـَر کنیــد!

                                                             میخواهــَم زنـــده شـوم ....
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/03/06 | ساعت2:55 | نويسنده لیلی |ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﻣﺸﺐ

ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﻣﻦ

ﺳﯿﮕﺎﺭﻭﺳﮑﻮﺕ،
ﺩﺍﺭیوﺵ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﻣﺸﺐ

ﺑﻐﺾ، ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ

ﺁﻏﻮﺷﺖ، ﺗﺸﻨﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺍﻭﺳﺖ ﺍﻣﺸﺐ

ﺳﺒﺐ، ﻣﻦ ﻭ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺍﻡ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﯾﺪﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺍﻡ

ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺍﻣﺎﻥ،ﻋﻘﻞ،بﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﺸﺐ

ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ،ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻮﺩﻧﺖ
ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﺖ
ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻋﺸﻖ، ﺣﻀﻮﺭ، ﺗﻮ ﻭ ﻣﻦ
ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺁﻥ ﻟﺒﺖ

ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻮﯼ ﺑﻐﺾ ﺁﻟﻮﺩ،

ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻣﺸﺐ ...

نگاره: ‏من از زندگی خسته…

زندگی از من خسته…

خستگی امانم را بریده.

سیگاری آتش میزنم که صدای سوختنش مرهم عذابم باشد.

سیگارم را اسلحه ای میبینم…

تیری به قلبِ سکوت…

گلوله ای به بنیانِ خستگی

layaa‏برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ جمعه 1392/03/03 | ساعت21:34 | نويسنده لیلی |وقتی از غربت ایام دلـــــم میگیرد

                                              مرغ امید من از شدت غم میمیرد

                                             دل به رویای خوش خاطره ها میبندم

                                                بازهم خاطر تو دســت مرا میگیردبرچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ سه شنبه 1392/02/31 | ساعت22:58 | نويسنده لیلی |انصاف نیست …

دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی …

و آنقدر بزرگ باشد …

که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی …
برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه غمگین, متن عشقی, متن عاشقانه زیبا, متن عشقولانه

+ تاريخ دوشنبه 1392/02/30 | ساعت0:38 | نويسنده لیلی |
خُــدایـــا!
مَـن دَستـت را خـوانـده امـ...
دَسـتت بَــرای مـَن رو شُـده است!
تـو سمفـونـی ِ زیبـــای ِ شَکسـتن ِ ایــن دل ِ لَعنتــی را دوستـــ داری!
بـــاشـداگـــر تـــو مـی خــواهــی،بــــاشد
مـی شِکنــَـــم
بــــاز هَــم.می شنوی


ایمان می آورم به دوستی
و صداقت قاصدک !
سال هاست که ،
صدایم را شنید ...
نگاهم را خواند ...
محبتم را فهمید ...
غصه هایم را گریست ...
خوشی هایم را خندید ...
و همه شان را رساند به دوردست های خاکستری !
این روزها ، بیشتر از همیشه ،
قاصدک را می خوانم !
و "تو" امروز هر چه قاصدک دیدی ،
جز پیام دلتنگی های من چیزی از او نخواهی شنید !..."قاصدک" مقبره تنهایی من است....
بهترین رفیق روزهای تنهائیم...!روزهای انتظار
چه عاشقانه مرا می شکند
و تو چه سرد از من عبور می کنی .....


میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم!
در ساحل کنار دریا ایستاده ای ,
هوای سرد ,
صدای موج
انتظار انتظار انتظار
… … به خودت می آیی ,
یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند ,
نه دستی که شانه هایت را بگیرد ,
نه صدای که قشنگ تر از صدای دریا باشد
اسم این تنهایی است....


> Pr○.Ғ
> Є-м
> H○мз

Archive
بهمن 1393
مرداد 1393
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391

Authors
لیلی

Link
فرشته ی آسمانی ..... علی جان
عاشقانه های سامی
دیجی تفریح
craze7
شهرخاموش
عاشقانه برای عشق
شکسست سکوت
داستانهای عاشقانه
غمکده ی عشق
سرگرمی ودانلود

Des by